miercuri, noiembrie 29, 2023

Libertatea omului este partea divină din el

Contact

Contact

telefon – 0740.482 535

* e-mail  – stiri@mesageruldenord.ro

ascsfantulioaniacob@gmail.com

Colegiul de redacție:

Președinte: Sorin Scutariu

Director:

Cornel Relu Coțovanu

Redactori/editori:

Vasile Stroescu

Elena Cuza

Colaboratori:

Gică Manole

Alexandru Amititeloaie